గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శుక్రవారం, మే 16, 2014

_/\_ జయహో...కేసీఆర్...!


స్వాగత వృత్తము:
కామితానఁ దెలగాణను వేగన్
క్షేమమెంచి, యిట గెల్చియు రాష్ట్ర
మ్మోమఁగా మనసు పొంగినవాఁడా!
సౌమనస్యవర! స్వాగతమయ్యా!!

రథోద్ధత వృత్తము:
కల్వకుంట్ల తెలగాణ యోధుఁడా!
విల్వఁ బెంచితివి వేగ జేతవై!
నల్వవోలె నిను నవ్యగీతులన్
గొల్వఁ బూనితిమి, కొమ్ము కేసియార్!

తోటక వృత్తము:
ఘన మోదము నిచ్చితి! కాంక్షితమౌ
*త్రినగాంధ్రను గెల్చితి! తేజము హె
చ్చెను మోమున నిప్పుడు శీఘ్రగతిన్!
గొను మో ఘన వీరుఁడ, కూర్మినతుల్!!

ప్రియంవదా వృత్తము:
అరువదేండ్ల కల నందఁ జేయు నిన్
విరుల వర్షములఁ బ్రేమతోడుతన్
మురియఁ  జల్లుదుము! ముఖ్యమంత్రివై
వరమొసంగఁగను వందనమ్మిదే!

వనమయూర వృత్తము:
ఎంత ఘన వీరుఁడవు, హేమనగధీరా!
చింత వలదంచు మముఁ జీరి, తెలగాణన్
బంతమున గెల్చితివి! భారము తొలంగెన్!
సంతసము హెచ్చెనయ! స్వాగతముఁ గొమ్మా!

మాలినీ వృత్తము:
విమత కుటిల ధ్వస్తా! ప్రీతి పౌర ప్రశస్తా!
నమిత జన విశేషా! నవ్య నేతృ ప్రభూషా!
శ్రమ దమన విశిష్టా! శాంతి కాంతి ప్రహృష్టా!
విమల సుగుణమూర్తీ! విశ్వవిఖ్యాతకీర్తీ!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!


*త్రినగాంధ్ర పద రూపసాధన:
(త్రినగాంధ్రము = త్రిలింగాంధ్రము = త్రిలిఙ్గాన్ధ్రము > త్రిలింగాన్ధ్రము > తిలింగాన్దము > తెలంగాన్దము > తెలంగాణ్డము > తెలంగాణ్ణము > తెలంగాణము)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి