గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

సోమవారం, మార్చి 31, 2014

జయ యుగాది మాతా!

తెలంగాణ కవిపండితమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు
జయనామ యుగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!!స్వాగత వృత్తము:
స్వాగతమ్ము జయ స్వాగతమమ్మా
వేగిరమ్మె యిఁక వేడుకనిమ్మా
భోగభాగ్యములు పొందుగనిమ్మా
యోగసిద్ధులవి యొప్పుగనిమ్మా!

స్వగ్విణీ వృత్తము:
మా తెలంగాణమున్ మంచిరాష్ట్రమ్ముగన్
చేతువంచిప్పుడున్ శీఘ్రమే కోరుచున్
మాతరో నిన్ను మేమాదరోత్కృష్టతన్
నూతనోత్సాహమందోలలాడింతుమే!

రథోద్ధత వృత్తము:
దుష్టపాలనము దూరమాయెఁగా
కష్టకాలమిఁక ఖర్వమాయెఁగా
శిష్టభావనలు శీఘ్రమే యిడన్
తుష్టి నొందెదము తూర్ణ మో జయా!

వనమయూర వృత్తము:
ఎన్ని తెలగాణమున హీనతను డుల్చన్
నిన్ను నుతియించెదము నిక్కమగు భక్తిన్
విన్నపము చేసెదము వేగ మముఁ బ్రోవన్
మన్ననను మమ్ము గనుమమ్మ జయ మాతా!

తోవక వృత్తము:
కలుములతోడను గాంక్షలు తీరన్
విలువలఁ బెంచెడి ప్రేమల నిమ్మా
ఫలితము దక్కఁగ వంతలు తీర్చన్
దలఁచెద మిప్పుడు తల్లి జయమ్మా!

ప్రియంవదా వృత్తము:
అరువదేండ్ల కల హంగు మీఱఁగన్
విరుల వర్షమును బ్రేమ తోడుతన్
గురియఁ జేయఁగను క్రొత్త రాష్ట్రమున్
వరలఁ జేయ జయ వందనమ్మిదే!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, మార్చి 30, 2014

ఆహ్వానం

సాహితీమిత్రులందరికీ ఆహ్వానంరాజకీయ అవకాశవాదాన్ని వస్తువుగా తీసుకొని
గుండెబోయిన శ్రీనివాస్ రాసిన
`వేటు' గేయ కవిత్వ సంకలన ఆవిష్కరణ సభ
ఆదివారం సాయంత్రం 4;30 గంటలకు జరుగుతుందిచెలిమి సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక ఆధ్వర్యంలో
హన్మకొండలోని రాజరాజనరేంద్రాంధ్ర భాషా నిలయంలో


మెట్టు రవీందర్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి

నమస్తే తెలంగాణ సంపాదకులు అల్లం నారాయణ
ఆవిష్కర్తగా హాజరవుతున్నారుకేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత
కాకతీయ విశ్వ విద్యాలయం తెలుగు విభాగం ప్రొఫెసర్‍
కాత్యాయనీ విద్మహే,

ఉపాధ్యాయ ఉద్యమ నాయకులు

డా.యం.గంగాధర్‍ లు
వక్తలుగా పాల్గొంటారుఇట్లు
చెలిమి సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక
హన్మకొండ
వరంగల్ జిల్లా


ఆంధ్రవాళ్ళు ఆంధ్రాకే...తెలగాణులు తెలగాణకె!!


తెలంగాణలోన తిష్ఠ
వేసినట్టి ఆంధ్రవాళ్ళు,
అక్రమముగ ఉద్యోగాల్
చేయుచుండ్రి నిస్సిగ్గుగ!

హైదరబాదున తొంబది
శాతము ఉద్యోగమ్ముల
నాంధ్రవారె ఆక్రమించి,
రాజ్యమేలుచుండిరయ్య!

తెలంగాణ రాష్ట్రమ్మున
ఇంకా వారలు ఉండిన,
తెలగాణుల కుద్యోగాల్
ఎచటినుండి వచ్చునయ్య?

ఆంధ్రవారు ఆంధ్రలోన,
తెలగాణులు తెలంగాణ
లో ఉద్యోగాలు చేయ
ఇరువురికిని మేలగునయ!

తెలంగాణ వచ్చినతరి
వారిని కొనసాగించుట
తగదని యెల్లరు గట్టిగ
ఉద్యమించవలెనయ్యా!

ఆంధ్రవారి నాంధ్రకిపుడు
పంపించగవలెనయ్యా!
తెలంగాణ ఉద్యోగాల్
తెలంగాణ కీయుడయ్య!!

ఉద్యోగుల విభజనమ్ము
స్థానికతను ఆధారము
జేసికొనియు చేసినచో
న్యాయమ్మే జరుగునయ్య!

హైద్రబాదు ఉద్యోగము
లందు తెలంగాణవారు
నలుబదెనిమిది శాతమ్ము
బదులుగ పదిశాతముండ్రి!

తెలంగాణ కొలువులందు
తొంబది శాతమ్మాంధ్రులు
ఎట్టులుంద్రు? తప్పకుండ
ఆంధ్రకె పంపించవలెను!

అక్రమముగ ఉద్యోగాల్
పొందినట్టి ఆంధ్రవాళ్ళ
నందరినీ ఆంధ్రకిపుడు
తప్పక పంపగవలెనయ!

తెలంగాణలోన ఎవరు
అధికారమునకు వచ్చిన,
వారలు, ఈ ఉద్యోగుల
కొనసాగింపును మాన్పుడు!

విభజించెడి అధికారులు
గిర్‍గ్లాని కమిషను చెప్పి
నట్టి నివేదికను అమలు
పరచినచో న్యాయమగును!

అరువదేండ్లుగా తెలం
గాణకు అన్యాయమ్మును
ఆంధ్రవారు చేసినారు!
ఇపుడు కూడ చేయుదురా?

ఈ అన్యాయమ్మును ఇకపై
తెలగాణులు సహియింపరు!
స్థానికతన విభజింపక
పోయినచో ఉద్యమింత్రు!!

విభజన కమిటీ ఇప్పుడు
గతంలోన జరిగినట్టి
అన్యాయములను గ్రహించి,
న్యాయము జరిపింపవలెను!

ఆంధ్రవారి నాంధ్రాకే
తప్పక పంపించవలెను!
ఖాళీ ఉద్యోగములలొ
తెలగాణుల నింపవలెను!!

ఆంధ్రవాళ్ళ అక్రమాలు
ఇంకానా, సహియింపము!
తక్షణమే వారినిపుడు
ఆంధ్రాకే పంపవలెను!!

ఆంధ్రవార్కి ఏ ఆప్షను
ఈయరాదు, ఈయరాదు!
ఆంధ్రాకే పంపించుట
చేయవలెను, చేయవలెను!!

***     ***     ***     ***

మరిన్ని వివరాలకు

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!!

శనివారం, మార్చి 29, 2014

మోదిత తెలంగాణ గ్రామం "మోతె"


తెలంగాణ రాష్ట్రముకై
ఉద్యమించినపుడు ఎవరు
ఆసరగా లేనప్పుడు
నేనున్నా రమ్మంటూ
అభయహస్తమిచ్చిందీ!

మహోన్నతపు లక్ష్యానికి
సాధారణ గ్రామమ్మే
తన స్పందన తెలియజేసి,
తన కడుపున దాచుకొనియు
మమకారం పంచిందీ!

నిష్కల్మష హృదయంతో,
అనురాగం అందించియు,
మనసునిండ తెలంగాణ
ఆకాంక్షను నిలుపుకొనియు,
ఆదరణందించిందీ!

కూటికి పేదను ఐనా
మమతకు పేదను కానని,
నీవిట తలపెట్టినట్టి
ఉద్యమానికే ఊపిరి
నేనందిస్తానని అందీ!

ప్రతి హృదయం తెలంగాణ
కై తపియించంగ, ఎల్ల
వేళల తెలగాణమ్మును
గానము చేయుచు ప్రేమల
మొలకెత్తించిందీ!

తెలంగాణ మట్టి విలువ
దశ దిశలకు ఎరుకపరుప
సువాసనల వెదజల్లుచు
నేతను రప్పించి తాను
ముడుపును కట్టించిందీ!

పదమూడేడుల పిదపయె
తెలంగాణ రాష్ట్రమిపుడు
ఉద్భవించగాను సంత
సమ్మున ఆహ్వానించియు
ముడుపును విప్పించిందీ!

అన్ని ఊళ్ళకును తానే
ఆదర్శముగాను నిలిచి,
రాగబంధ మేర్పరచియు
జగతికి తన ప్రగతికాంక్ష
ఎలుగెత్తియు చాటిందీ!

"మో"దిత "తె"లగాణ గ్రామ
మిదియకాదె! ఈ గ్రామమె
ఉద్యమనేతకు ధైర్యము
నిచ్చి ముందుకును నడిపియు
స్ఫూర్తిదాయకమయిందీ!

***     ***     ***

అన్ని ఊళ్ళు ఈ లాగున
ఉద్యమపార్టికి ఊపిరి
ఐ నిలిచిన తెలంగాణ
బంగరు తెలగాణ గాను
శీఘ్రగతిన అవుతుందీ!


ఉద్యమనేత "మోతె"గ్రామసందర్శన వివరములకై

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శుక్రవారం, మార్చి 28, 2014

ఏమిచేయ వచ్చినాడో, ఏమో?


పవన్ బాబు పార్టి పెట్టి
మోదీనే కలువనేల?
వాపు చూచి బలుపనుకొను
అభిమానుల నమ్మనేల?

జీవితమ్ము నటనకాదు,
నటనము జీవితముకాదు!
సినిమాలో హీరొ ఐన
జీవితాన హీరోనా?

పవనుబాబు కర్హతలే
ఏమున్నవి, ఏమున్నవి?
ఏ ఘనకార్యమ్మైనను
సాధించిన చరితుందా?

సమతావాదము అనుచును
మత ద్వేషిని కలువనేల?
అన్నతోడ సఖ్యత విడు
వాడే సౌభ్రాతృడెట్లు?

స్వంతపార్టి తనకుండగ
పరపార్టిని  జేరనేల?
పరపార్టిని కోరినచో
స్వంతపార్టి ఎందుకొరకు?

భవిష్యతును దర్శించెడి
ముందు చూపు అతనికున్న
నేరుగానె ప్రజలోకి
వెళ్ళకుండ నాన్చనేల?

తర్జన భర్జన లేలొకొ
మంచిపనిని చేసేందుకు?
ముహూర్తమ్ము పెట్టవలెనె,
మంచిపనిని చేసేందుకు?

కుటుంబాన్ని గెలువకుండ,
సమాజాన్ని గెలుచునెట్లు?
అన్నతోడ పంచాయితి,
పరులతోడ సఖ్యతయా?

ఆదర్శమ్మిదియగుచో
తప్పక యిది తప్పెయగును!
స్వకుటుంబము పామైనచొ
సమాజమే ఏమగునొకొ?

సమాజాన ఇందరుండ
తాను ఏమి ఒరగబెట్టు?
అవినీతిని తొలగించుచొ
అవినీతిపరుడె వలెనా?

మతత్త్వముతోడ జనుల
చంపించిన వానితోడ
సఖ్యము చేయుట జూడగ,
అవినీతిని కాచువాడె!

కాంగ్రెస్ నిర్మూలనమ్ము
ఎజెండయే అతనికగుచొ,
మోడీనే కలువనేల?
ఇతడు నీతిమంతుడనా?

నటనతోడ మెప్పింపగ
ఇది సినిమా కాదుసుమా!
జీవితమున నటియించిన
తరిమికొడుదురయ్య జనము!!

అన్నపైన కక్ష తోడ
అన్నపార్టి నాశనమును
కోరుకొనుట చూడగాను
ప్రతీకారమగునెట్టులు?

ఎలుకపైన కోపముతో
ఇల్లు తగులబెట్టెదరా?
అన్నపైన కోపముతో
అన్నపార్టి కూల్చెదరా?

అన్న శత్రువును గూడిన,
లోకమెట్లు మెచ్చునతని?
ప్రత్యేకత ఏమున్నది
ఈ పట్టున అతనికిపుడు?

ఏమి జూచి అతని మెచ్చు
కొందురయ్య ఈ జనమ్ము?
నటన కాదు చూపుటిచట,
రూఢిగాను మెలగవలయు!

నటనపైని క్రేజీతో
అందరతని వెంటపడిన,
క్రేజీ నిజజీవితమున
సాయపడదు, ప్రతిభ వలయు!

ఓట్లకొరకు పుట్టినట్టి
పార్టీయే ఇది ఐనచొ,
మానిఫెస్టొ ప్రకటించక
ఊరకుండనేలనయ్య?

ఈ పార్టీ ఉనికెక్కడ?
సీమాంధ్రలొ మనుతుందా,
తెలగాణలొ మనుతుందా,
లేక రెంట ఉంటుందా?

సమైక్యాంధ్ర నినాదమా,
ప్రత్యేకత నినాదమా?
రెండు నినాదా లన్నచొ
తరిమికొట్టెదరు వెంటనె!

జనసేనకు నాయకుడే
అతడైనచొ, మోది ఎవరు?
వెనుకనుండి నడిపించెడి
దైవమ్మే అతడగునా?

తెలంగాణ ఉద్యమమున
మాతోడను కలిసినాడె?
"జై తెలంగాణ" అనియు
ఎప్పుడైన పలికినాడె?

ఏమిలేని అతడు మాకు
ఏలకయ్య నాయకుడుగ?
ఇంతటి ఘన నాయకుండు
మాకు లేడు అని జాలా?

ప్రశ్నలపై ప్రశ్నలిపుడు
పుట్టుచుండగాను, అతడె
సందేహ నివృత్తిజేయ
వలయునయ్య ఈ క్షణమున!

తెలగాణకు ఆతడిపుడు
ఏమి చేయబూనినాడొ
శీఘ్రముగా వచియించిన
తెలగాణులు ఆదరింత్రు!

తెలగాణకు విఘాతమును
కలిగించుచొ తరిమికొట్టి,
తిరిగిచూడకుండ అతని
చేయుదురయ తెలగాణులు!

నాటకాలు మొదలిడుచో
చెవిని పువ్వు పెట్టి లేని
తలగాణులు తరిమికొట్టి
మరలి చూడనీయరతని!

ఆదర్శము వల్లించుచొ,
నీతిమంతుడై రావలె!
విశ్వప్రేమ చూపినచో
అన్నతోడ రావలయును!!

ఏదీలేకయె వచ్చుచొ
రావలసిన పనిలేదయ!
ఇంతోటి ఘనధీరుండు
తెలంగాణలో లేడా?

నటనలు చాలించి ఎచటి
నుండి వచ్చెనో అచటికె
తిరుగు ప్రయాణమ్ము కట్టి
మరలిరాక పోవలయును!

(ఇంతటి విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌములూ, నటసమ్రాట్టులూ, నటభూషణులూ, నటశేఖరులూ మాకు వద్దు! మాకు మా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ ఐతే చాలు!!)

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, మార్చి 27, 2014

ఇది జలయజ్ఞం కాదు, జలప్రళయయజ్ఞం, ధనాపహరణయజ్ఞం!


"పోలవరం నిర్మాణం
అన్ని అనుమతులను పొంది
పూర్తి అగుట అసాధ్యమ్ము"
అనుచుండిరి మేధావులు!

వివాదాలు కోర్టులోన
పెండింగ్‍లో ఉండగాను,
నిర్మించెదమని పలుకుట
మోసపూరితము కాదా?

అన్ని అనుమతుల కొరకయి
అబద్ధంపు లెక్కలతో
మోసగించు వ్యాఖ్యలతో
పోలవరం కట్టలేరు!

కోర్టుల కేసులనుండియు
బయటపడుట తేలికయా?
ముంపు గ్రామ ప్రజ లెన్నిక
బహిష్కరణ లసత్యమా?

నాలుగు లక్షల ప్రజలను
నిర్వాసితులను జేసెడి
పోలవరము నిర్మాణం
అసాధ్యమ్మె...అసాధ్యమ్మె!

కేంద్రపు మోసపు మాటల,
చేతల నమ్మినవారలు,
పప్పులోన కాలువేతు
రనుటె చెడని సత్యమయ్య!

తెలగాణను ముంచునట్టి
పోలవరపు నిర్మాణము
వివాదాలలో జిక్కియు
బయలు వెడలకున్నదయ్య!

పోలవరం పేరుచెప్పి
ప్రభుత్వమ్ము కోట్లు కోట్లు
ఖర్చుచేసినట్టి లెక్క
అబద్ధాల చిట్టలోదె!

గుత్తెదార్లు, నాయకులును
కుమ్మక్కై చేసినట్టి
ప్రభుత్వంపు ధనలూటీ
ప్రణాళికే పోలవరము!

ఆచరణకు సాధ్యమవని
ప్రాజెక్టును చూపించియు
కోట్ల ధనము కొల్లగొట్టు
ప్రణాళికే పోలవరము!

పర్యావరణమును ముంపు
నకు గురిచేయంగ బూను
అక్రమార్కులే వేసిన
ప్రణాళికే పోలవరము!

నిర్వాసితులను జూపియు,
జలయజ్ఞమటంచు జెప్పి,
ధనయజ్ఞము చేయునట్టి
ప్రణాళికే పోలవరము!

తెలంగాణ బిల్లులోన
లేని ఏడు ముంపు మండ
లాల నాంధ్రలోన కలుపు
ప్రణాళికే పోలవరము!

బతికి బట్టకట్టలేని
ప్రాజెక్టుకు జాతీయపు
హోదనిడెడి ఎలక్షన్ల
ప్రణాళికే పోలవరము!

చెట్టుపేరు చెప్పి కాయ
లమ్ముకొనగనెంచినట్టి
స్వార్థపరులు పన్నినట్టి
ప్రణాళికే పోలవరము!

తెలంగాణ, సీమాంధ్రుల
చెవిని పువ్వు పెట్టి కోట్లు
దండుకొనెడి అక్రమార్క
ప్రణాళికే పోలవరము!

ఈ ప్రాజెక్ట్ లేకున్నను
తొంబదైదు శాత జలము
ఇప్పటికే అందుచుండ
ప్రాజెక్టును కట్టనేల?

అక్రమార్క స్వార్థ నేతృ
కుతంత్రాల బట్టబయలు
చేసి, ప్రజాధనము నిపుడు
కాపాడగవలెనయ్యా!

అట్టి స్వార్థపరుల కుట్ర
లన్ని బట్టబయలు చేసి,
వారందర కిపుడు తగిన
శిక్షవేయవలెనయ్యా!

***     ***     ***     ***

ఇంకా మరిన్ని వివరాలకై

(నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రికవారి సౌజన్యంతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

"మేమే తెలంగాణ ఇచ్చాం..."


తెలంగాణ రాష్ట్రమ్మును
కాంగ్రెస్సే తెచ్చినదని
జబ్బచరచుకొనుట ఏల?
పుణ్యానికె ఇచ్చినదా?

అరువదేండ్ల బానిసత్వ
మును మాన్పగ బూని, నాడు
టీఆరెస్ ఉద్యమమును
చేసినదియె మరచితిరా?

టీఆరెస్ ముందు నడువ,
ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు,
వ్యాపారులు, కుల సంఘాల్,
కార్మికులును ఏకమైరి!

వేయిమంది తెలంగాణ
ఉద్యమమున అమరులైరి!
ఉద్యమకారుల పైనను
పోలీస్ కేసులు వెలసెను!!

యూనివర్సిటీలందున
విద్యార్థులు ఉద్యమమున,
లాఠీలూ, బాష్పవాయు
ప్రయోగాలు ఎదుర్కొనిరి!

ఇంత జరుగుచున్నగాని,
టీకాంగ్రెస్ మంత్రులపుడు
ప్రభుత్వమును ఎదిరించియు
రాజినామ చేసినారె?

ముఖ్యమంత్రులకు వంతలు
పాడుచు, పదవులను పట్టి
వేలాడుచు ఉండ్రిగాని,
ఉద్యమమున చేరినారె?

కేసీఆర్ నిరాహార
దీక్ష, ప్రజల ఉద్యమమ్ము,
ఇంతమంది బలిదానము
తెలగాణను తెచ్చెనయ్య!

ఇప్పటి వరకును వారలు
గబ్బిలములవోలె పదవి
పట్టుకొనియు వ్రేలాడుచు,
మేమె తెచ్చితిమన నగరె?

పద్నాలుగు వత్సరాలు
ఇంత జరిగితేనె గాని,
కాంగ్రెస్సున చలనమ్మే
రాలేదని మరచినారె?

టీఆరెస్ లేకున్నచొ
ఉద్యమమ్ము జరిగేదా?
తెలంగాణ రాష్ట్రమ్మే
నేడు వచ్చి ఉండేదా?

గాలేరు-నగరి, వెలిగొం
డ, వెలిగోడు, హంద్రినీవ
లక్రమ ప్రాజెక్టులు! వీటికి
కేటాయింపులు ఉన్నవె?

ఇట్టి వీటి కనుమతులను
పొన్నాలయె ఈయలేదె?
తెలంగాణ నీటినిట్లు
దోచి సీమ కీయలేదె?

ఇట్టి అక్రమములు మీరు
ఎన్నొచేసి,ఇపుడు "మేము
చొక్కం బంగార" మనుచు
చెప్పినచో నమ్మెదరే?

ఎవరు ద్రోహమును చేసిరొ
ఇప్పటికిని ఎరుగలేని
ప్రజలు కారు తెలగాణులు!
చెవిని పూలు పెట్టి లేరు!!

ఎవరివలన తెలంగాణ
వచ్చినదో ఎరుగలేని
ప్రజలు కారు తెలగాణులు!
చెవిని పూలు పెట్టి లేరు!!

తెలంగాణ తెచ్చితిమని
మీరు చెప్పగానె, తలలు
ఊపి, మిమ్ము నెగ్గించెడి
కృతఘ్నులీ తెలగాణులె?

కృతజ్ఞతను తెలుపునట్టి
సంస్కారులు తెలగాణులు!
బంగరు తెలగాణ నెవరు
తెత్తురొ తెలియును వారికి!!


మరిన్ని వివరములకు

(నమస్తే తెలంగాణ సౌజన్యంతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, మార్చి 26, 2014

ప్రజలందరి ఇష్టమే నెగ్గుతుంది!


తెలంగాణ ఏర్పాటుకు
సహకరించినట్టి వారు
మేమంటే మేమంటూ
తగవులాడువారలెవరు?

పొత్తు కుదరకుండుసరికి,
బీజేపీ, టీడీపీల్
ఒకరిపైన ఒకరు బురద
చల్లుకొనుచునున్నారయ!

రాజ్యసభలొ తెలగాణకు
ఒక్క వరము అడుగకుండ,
సీమాంధ్రకు వరములడిగి,
తెలగాణకు ద్రోహమిడిరి!

నాడు విషం కక్కినట్టి
తెలంగాణ వ్యతిరేకులు
వైసీపీ టీడీపిల
నేడిక్కడి పోటిలేల?

తెలగాణకు ద్రోహమ్మే
జరుగుచుండ నోరుమెదిపి
అడుగనట్టి టీకాంగ్రెస్
ఓట్లనిపుడు ఎటులకోరు?

అహర్నిశలు పదవులపై
కాట్లాడెడి ఈ నేతలు,
పదవిరాక, ఎడమొగమ్ము
పెడమొగమ్ముఐనారయ!

ఇట్టివారు తెలగాణను
త్వరగ బాగు చేతురెట్లు?
అంతఃకలహాల మునుగు
వారికి ఓట్లేతురెట్లు?

బీజేపీ, టీడీపీ,
వైసీపీ, కాంగ్రెస్సుల్
తెలగాణను మేలు నిడక
బానిసగా మార్చగలరు!

అనుచు తెలంగాణ రాష్ట్ర
సాధనమ్ముకై వెలసిన
పార్టీనే ఎన్నుకొనగ
ప్రజలందరు కోరుచుండ్రి!

ఎవరు నెగ్గుచో ఇచ్చట
బంగరు తెలగాణ స్వప్న
సాకారమ్మే జరుగునొ,
ఆ పార్టిని ఎన్నుదురట!

తెలంగాణలోన మిగత
పార్టీలన్నిటిని వదలి,
ఒకే ఒక్క పార్టినె ప్రజ
గెలిపించగ దలచెనంట!

ఇదియే నిజమగుచో ఇట
ఒకే ఒక్క పార్టి మాట,
అధికారము, శాసనమ్ము
రాజ్యమేలగలుగునయ్య!

కేంద్రమ్మును శాసించియు
వలసినట్టి సౌకర్యాల్,
నిధులు అన్ని తెచ్చుకొనగ
మార్గమ్మేర్పడగలదయ!

ఇటులైనచొ బంగరు తెల
గాణము శీఘ్రమ్ముగాను
ఏర్పడుటయె జరుగునయ్య!
బ్రతుకు బాగు పడునయ్యా!!

మరికొన్ని వివరములకై ఈ క్రిందివాటిపై క్లిక్ చేయండి:(నమస్తే తెలంగాణ సౌజన్యంతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

మంగళవారం, మార్చి 25, 2014

దొరలుకాని దొరలూ...గడీలుకాని గడీలూ...


నిరంతరము దర్జాగా
మానవత్వమే లేకయు
డ్రైవరుతో చెప్పులు తొడి
గించుకొనెడి దళిత దొరలు...

ఇంటిముందు నిరసనమును
తెలిపినట్టి విద్యార్థుల
చావ చితక బాదించిన
కరుణలేని కాపుదొరలు...

సమ్మెలు, హర్తాళ్ళు, వీథి
పోరాటాల్, బలిదానాల్
పదేండ్లుగా జరుగుచుండ
స్పందించని బీసిదొరలు...

తెలంగాణ గోసపడగ,
రోశయ్యకు, కిరణయ్యకు
వెన్నంటియు, ఫైళ్ళుమోస్తు
తిరిగినట్టి పటేళులూ...

"తెలంగాణ వద్దు, సమై
క్యాంధ్ర ముద్దు" అనుచు పలికి,
కిరణుకు చెంచాగిరినే
చేసిన రౌడీదొరలూ...

వీరందరి భవనమ్ముల
ముందు ఎట్టి గడీలైన
పనికిరావు! వీళ్ళ జులుం
ముం దేదొర నిలువలేడు!

ఇంతటివారలు వీరలు!
వీరు దొరతనమ్ముగూర్చి
మాట్లాడుట ఎంతైనా
విచిత్రమ్మె...విడ్డూరమె!!

("కట్టా-మీఠా"...కట్టా శేఖర్ రెడ్డిగారికి ధన్యవాదములతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

సోమవారం, మార్చి 24, 2014

దీనికేమంటారు ’టీతమ్ముళ్ళూ’?


చంద్రబాబు టీడీపిని
తెలంగాణలోన మునుపు
కొనసాగించగ బూనియు,
ఇపుడేమనుచున్నాడయ?

నమ్మినవారిని ఇప్పుడు
నట్టేటను ముంచి పలా
యనము చిత్తగించ బూనె!
విన్నారా ఈ వార్తను!!

చంద్రబాబు వైఖరేమొ
తెలగాణకు తెలియునెపుడొ!
టీడీపిని తెలగాణలొ
ఎత్తేయగ బూనెనిపుడు!!

తెలగాణకు వ్యతిరేకిని
పట్టుకొనియు ప్రాకులాడ,
చేతికి చిప్పే మిగులును!
కథ మొదటికి వచ్చునయ్య!!

తెలంగాణ వ్యతిరేకియె
తెలగాణకు బీసీనే
ముఖ్యమంత్రి జేతుననగ
నమ్మదలచినారె మీరు?

ఆంధ్రవాడు ఆంధ్రవాడె,
తెలగాణుడు కాలేడయ!
తెలంగాణలోన అతడు
చీడపురుగె, నమ్ముడయ్య!!

టీతమ్ముళ్ళిప్పుడైన
జ్ఞానోదయమంది యింక
తక్షణ కర్తవ్యమ్మును
వేగమె ఆలోచింపుడు!

టీడీపికి ’గుడ్‍బై’ నే
చెప్పడమే తరువాయయ!
దాన్ని నమ్ముకున్న మీకు
చిప్పచేతికొచ్చునయ్య!!

ఆంధ్ర పార్టి తెలగాణలొ
మనకెందుకు, తొలగింపుడు!
తెలగాణకు మేలుచేయు
పార్టిలోన చేరిపొండు!

ఈ విషయంలో వివరాలకు 

(నమస్తే తెలంగాణకు కృతజ్ఞతలతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

ఈ ప్రశ్నకు బదులేది?


"తెలంగాణ సాధనలో
ఎదురుపడిన అడ్డంకులు
అధిగమించి, గెలుపొందిన
వారలకే పదవి దక్కు!

తెలగాణకు చెరుపుచేయు
అంశములకు వ్యతిరేకత
తెలుపనట్టి వారలకిక
ఏ పదవియు దక్కకుండు!

స్వార్థమ్మును విడనాడియు
ప్రతిక్షణము ఉద్యమించు
తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధ
కులనె పదవి వరియిందును!"

అనుచు హరీశ్ రావు పలికి,
కాంగ్రెస్సుకు ఈ ప్రశ్నల
సంధించెను బదులుచెప్ప
వలసినదని కోరుకొనుచు!

ఈ ప్రశ్నలు తెలంగాణలో పోటీచేసే అన్ని పార్టీలకూ వర్తిస్తాయి!

వీటికి ఔననే సమాధానం చెప్పే పార్టీలే గెలుస్తాయి!

మౌనంగా ఉన్నా, తలతిక్క సమాధానాలిచ్చినా, ఎదురుదాడికి దిగినా
వారికి తెలంగాణలో నూకలు చెల్లినట్టే!


జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, మార్చి 23, 2014

ప్రజా సంక్షేమాన్ని కోరేవారినే పాలకులుగా ఎన్నుకోవాలి!


తెలగాణకు మేలుచేయు
వారలెవరొ గుర్తింపుడు!
కీడుచేయునట్టివారి
మెడబట్టియు గెంటేయుడు!!

మాయ మాటలను నమ్మియు
మోసపోవు కాలమేగె!
యథార్థమును గమనించియు
ఎన్నుకొనుట మీకు బాగె!!

ఉద్యమమ్ము జరిగినపుడు
తప్పించుకు తిరిగినట్టి
నేతల స్వార్థపు కాంక్షను
ఓటుకత్తితో నరుకుడు!

ప్రజలు ఉద్యమించగాను
తోడుపడిన నాయకులను
గెలిపింపగవలెను గాని,
స్వార్థపరుల గెలిపింతురె?

మేలుచేయువారెవరో,
కీడుచేయువారెవరో,
ప్రత్యక్షముగా గాంచియు,
ఎన్నుకొనుడు, పదవులిడుడు!

తెలగాణము కోల్పోయిన
ఉద్యోగాల్ మరల నిడగ
ఉద్యమించు నేతలనే
ఎన్నుకొనుడు, పదవులిడుడు!

పోలవరము విషయంలో
తెలగాణకు మేలుచేయు
వారలనే గెలిపింపుడు,
వారలకే పదవులిడుడు!

మన చదువులు కొల్లగొట్టు
వారల కొమ్మును గాచెడి
నాయకులను ఓడింపుడు,
ఎదురుతిరిగి ప్రశ్నింపుడు!

తెలంగాణ ఉద్యమమున
పాలుగొనిన నేతలనే
ఆదరించి గెలిపింపుడు,
వారలకే పదవులిడుడు!

బంగరు తెలగాణ కొరకు
నిరంతరము శ్రమియించెడి,
తెలగాణకు కీడు నిడని
వారల గెలిపింపుడయ్య!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శనివారం, మార్చి 22, 2014

ప్రలోభాలకు లొంగేవారిని బీసీలు క్షమించరు!


చంద్రబాబు తెలగాణలొ
బీసీనే ముఖ్యమంత్రి
జేతునంచు పలుకునట్టి
మాటలన్ని బూటకములు!

తెలగాణలొ టీడీపీ
బలమును గూర్చుకొనగాను
పన్నినట్టి ఎత్తుగడకు
కృష్ణయ ఆకర్షితుడయె!

చంద్రబాబు ఆంధ్రబాబు!
బాబు మాట నమ్మరాదు!
గతంలోన ఆంధ్రవారి
మాట నమ్మి చెడిపోతిమి!!

అరువదేండ్ల బానిసత్వ
మునే అనుభవించినాము!
మరల ఆంధ్రబాబు నమ్మి,
మోసపోవ నేలనయ్య?

తెలంగాణ రాష్ట్రమ్మున
తెలంగాణ పార్టీలే
ఉండవలెను! సీమాంధ్రుల
పార్టీలకు తావులేదు!!

ఆంధ్రబాబు మోసగింప,
కృష్ణయ్యే మోసపోడు,
తెలంగాణ ప్రజలందరు
మోసపోవుటయె నిక్కము!

బీసీనే ముఖ్యమంత్రి
చేతుననియు నమ్మించియు,
అధికారము తన చేతనె
ఉంచుకొనియు, ఆడించును!

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి
పదవి బీసి కిచ్చినచో,
సీమాంధ్రలొ ముఖ్యమంత్రి
పదవి ఎవరి కిత్తురయ్య?

పార్టీ అధ్యక్షునిగను,
సీమాంధ్రకు ముఖ్యమంత్రి
గా బీసీనే చేయగ
ప్రకటించునె చంద్రబాబు?

దుర్మార్గపుటాలోచన
అర్థమ్మును చేసికొన్న
బీసీలెవ్వరు నమ్మరు!
చెవిని పువ్వు పెట్టుకొనరు!!

కృష్ణయ్యయు చెప్పినచో
బీసీలెవ్వరు వినరయ!
అతని మాటలను వినియును
మోసగింపబడబోరయ!!

తెలంగాణలోన స్వార్థ
కాంక్ష గలిగి, ఆంధ్రపార్టి
ప్రలోభాలకును గురియగు
బీసీ నేతను నమ్మరు!

ఎవరు నెగ్గుచో, బంగరు
తెలంగాణ సాకారము
శీఘ్రగతిన కావింతురొ,
వారినె నెగ్గింపుడయ్య!

ప్రలోభమ్ములకు నెవ్వరు
లొంగకూడదోయయ్యా!
ప్రలోభాలు తెలగాణుల
బానిసలుగ మార్చునయ్య!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శుక్రవారం, మార్చి 21, 2014

సీమాంధ్ర పార్టీలకు తెలంగాణలో సమాధికట్టండి!


సీమాంధ్రా పార్టీలను
తెలంగాణలోన బొంద
పెట్టకున్నచో మనలను
మరల బానిసల చేతురు!

రాజకీయ, భావజాల,
వ్యాపారాధిపత్యములు
తెలగాణలొ కొనసాగుచొ
వారలకును బానిసలమె!

తెలంగాణ ప్రజలారా,
సీమాంధ్రా పార్టీలను
తరిమికొట్ట రారండీ!
నడ్డివిరుగగొట్టండీ!!

సీమాంధ్రుల ప్రణాళికలు
తెలగాణకు విఘాతములు!
త్రిప్పికొట్టి, బుద్ధిచెప్పి,
ఓటు కత్తి తిప్పండీ!

చంద్రబాబు, జగనుబాబు,
కిరణుబాబు, పవనుబాబు,
ఎవరైతేనేం రాక్షస
జాతికి చెందినవారలె!

ఇదియె దేవదానవులకు
జరుగునట్టి సంగ్రామం!
దేవతలను గెలిపింపుడు!
రాక్షసులను ఓడింపుడు!!

మరల తెలంగాణ ముఖము
చూడకుండ చేయవలెను!
మన జుట్టును ఇచ్చితిమా,
అధికారము వారలదే!!

బంగారపు తెలగాణము
సాధింపగ కోరిరేని,
ఒకే ఒక్క పార్టీకే
ఓటువేసి గెలిపింపుడు!

ఎన్నికలలొ తెలగాణకు
కేంద్రమందు, రాష్ట్రమందు
చాల బలము కావలెనన,
ఒకే పార్టి గెలువవలయు!

మన రాష్ట్రము సాధనకును,
ఉద్యమమును నడిపినట్టి,
పార్టీనే గెలిపించుట
మన అందరి కర్తవ్యము!

సీమాంధ్రుల పార్టి గెలువ
రాదు, బానిసలమౌదుము!
తెలంగాణ సంక్షేమము
వారలచే దూరమౌను!

తెలంగాణ అస్తిత్వము
వెలుగొందగవలెనన్నచొ,
ఉద్యమపార్టీ గెలుచుట
అవశ్యకర్తవ్యమగును!

మరిన్ని వివరములకై:

("కట్టా - మీఠా"...కట్టా శేఖర్ రెడ్డిగారికి ధన్యవాదములతో...)

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!