గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శుక్రవారం, జనవరి 31, 2014

తెలంగాణ చతుర్థ విజయం!


తెలంగాణ సోదరుడా,
శుభాకాంక్షలందుకొనుము!
అసెంబ్లీకి వచ్చినట్టి
"బిల్" విజయము సాధించెను!!

అసెంబ్లిలో నిన్న బిల్లు
కీలక ఘట్టము ముగిసెను!
రాష్ట్రపతియె పంపిన "బిల్"
లక్ష్యమ్మే నెరవేరెను!!

బిల్లుపైన చర్చ ముగిసె
నని తెలిపిన స్పీకరుండు
సీ ఎం నోటీసుపైన
వోటింగ్ పెట్టిన చెల్లునె?

చర్చ ముగిసినట్టి బిల్లు
నెట్టుల వ్యతిరేకింతురు?
చర్చ పిదప బిల్లు తిర
స్కరణమగుచొ లోటేమిటి?

శాసనసభ కార్యక్రమ
ఎజెండలో లేని యట్టి
నోటీసుకు వోటింగును
పెట్టుటయే "వారి" కుట్ర!!

బిల్లు చర్చ, అధికరణము
మూడు ప్రకారమ్ము జరిగె!
అసెంబ్లిలో రూలు ప్రకా
రము తీర్మానమ్ము జరిగె!!

బిల్లుపైన చర్చ సేయ
అసెంబ్లికధికారమిడియు,
వ్యతిరేకముకై వోటింగ్
జరిపెడు అధికార మిడిరె?

రాజ్యాంగము నసెంబ్లియే
ఎట్లు అధిగమించగలదు?
అధికరణము మూడుకన్న
రూలు డెబ్బదేడు మిన్నె??

అధికరణము మూడు పరిధి
లోకి రూలు డెబ్బదేడు
రాదుగాక రాదయ్యా,
ఇది పగటి కలేనయ్యా!!

ముఖ్యమంత్రి సీమాంధ్రుడె,
మంత్రికూడ సీమాంధ్రుడె,
స్పీకరుండు సీమాంధ్రుడె!
అందరు కుమ్మక్కయ్యిరి!!

పిల్లి కండ్లు మూసికొనియు
"నన్నెవ్వరు చూడలేదు"
అని భావించిన రీతిగ
సీమాంధ్రులు వర్తించిరి!!

యాభై ఓవర్లు ముగిసి
పోయిన తరి "బంతి" వేయ
లెక్కలోకి రానియట్లె,
"బిల్" తిరస్కరణ కూడా!!

కుక్కయె బెదిరించి చెప్పు
నెత్తుకొనియు పోయినట్లు,
పనికిరాని తీర్మానము
చేయ తెలంగాణాగునె?

ముగ్గురు మూర్ఖుల కృతములు
కేంద్రమ్మే చూసుకొనును!
విలువ లేని తీర్మానము
గూర్చి బెంగ వలదయ్యా!!

జరుగవలయు ననుకొన్నది
విజయవంతముగ జరిగెను!
సీమాంధ్ర దురాగతముల
పై విజయమె మనదాయెను!!

త్వరలోనే పార్లమెంటు
"టీ బిల్" ఆమోదింపగ,
తెలంగాణ మేర్పడునయ!
మన కల నెరవేరునయా!!

బంగరు తెలగాణ కలను
సాకారము చేసికొనగ
మనమంతా నడుముకట్టి
పూనుకొనగవలెనయ్యా!

తెలంగాణ సోదరుడా,
శుభాకాంక్షలందుకొనుము!
అరువదేండ్ల తెలంగాణ
కాంక్షను నెరవేర్చుకొనుము!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, జనవరి 30, 2014

ఏపీ అసెంబ్లీలో చిట్టచివరి ఘట్టం...


ఎంతగ సమైక్య రాగము పాడిన
పలువిధములుగా చర్చల జరిపియు
కేంద్రము విభజన కంగీకృతమును
వెనుకడుగేయక తెలిపినదయ్యా!

అడ్డంకులు సృష్టించిన గానీ
బిల్లు రాష్ట్రముకు పంపించెనయా!
చర్చలు జరుపక అడ్డిన గానీ
ఏదో విధముగ చర్చ జరిగెనయ!!

చర్చలు వలదని పలికినవారే
చర్చల కొరకయి గడువును కోరిరి!
బిల్లును తప్పుల తడకగ నెంచిరి!
సీమాంధ్రకు మోసమ్మును జేసిరి!!

మంత్రివర్గ ఆమోదము లేకయె
త్రిప్పి పంపుటకు నోటీసిచ్చిరి!
ఆర్టికలుమూడు చెప్పుచునున్నను
వోటింగునకై యోచన చేసిరి!!

నానా యాగీ చేసిరి వారలు,
కుట్రకుతంత్రాల్ చేసిరి వారలు,
విషం కక్కి, దుర్భాషలనాడిరి!
తెలగాణమ్మును కించపరిచిరయ!!

ఎన్ని చేసినను, ఎంత ఆపినను
బిల్లు ముందుకే పోవుచున్నదయ!
భోగి మంటలలొ బిల్లును కాల్చగ
అగ్ని పునీతగ బిల్లు వెల్గెనయ!!

సమయమిచ్చినా, గడువునిచ్చినా,
కాలము దుర్వినియోగము చేసిరి!
సీమాంధ్రకు కావలసిన వాటిని
తెలుపకుండగనె గడిపి వేసిరయ!!

నేటి దినమ్మున దొరికిన కాలము
అనవసరపు చర్చలనిక సేయక
సద్వినియోగము చేసికొన్నచో
వారలకిప్పుడు పరువులు దక్కును!

విభజన ఖాయము! ఆపిన ఆగదు!
ఆగనిదానిని తెలిసి తెలిసియును
ఆపగబూనుట మూర్ఖత్వమ్మగు!
సంయమనమ్మును చూపిన మేలగు!!

తెలంగాణ సీమాంధ్రలు తెలుగుల
రెండు రాష్ట్రములు శ్రేయమునందును!
సత్వరమే అభివృద్ధిని పొందును!
భరతదేశముకె తలమానికమగు!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, జనవరి 29, 2014

వోటింగ్ నహీఁ చలేగా...


అసెంబ్లిలో సీమాంధ్రకు,
తెలగాణకు సభ్యులలో
తేడా ఉండుట వలనను
వోటింగ్ జరుపగరాదయ!

బలవంతులు దుర్బలులను
జయింపగను జూచుచుండ్రి!
అందుకనియె అధికరణము
మూడును కేంద్రము గొనియెను!

సీమాంధ్రులు వోటింగును
కోరుటయే కుట్రయయ్య!
తెలంగాణ నోరునొక్కు
దౌర్జన్యమ్మిదియయ్యా!!

మైనారిటి వారి కోర్కె
పైన ఎట్లు వోటింగును
పెడుదురయ్య మీరిప్పుడు?
ఇది జరిగేపనియేనా??

ఆర్టికలు మూడు ప్రకా
రమ్ముగ వోటింగు వలదు!
అభిప్రాయములు మాత్రమె
చెప్పుటయే జరుగవలయు!!

సీమాంధ్రకు వలసినవియె
చర్చసేసి తెలుపుడయ్య!
సదవకాశ మిదియయ్యా
వినియోగించుకొనుమయ్య!!

దౌర్జన్యముగా వోటింగ్
జరిపినచో చెల్లదయ్య!
గడువు ముగియులోపుననే
చర్చ జరుప వలెనయ్యా!!

కేంద్రమిపుడు తెలంగాణ
ఇచ్చుటకే సమకట్టెను!
బెట్టుమాని కేంద్రమునకు
తోడుపడగ సమకట్టుడు!!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!

మంగళవారం, జనవరి 28, 2014

చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు...


రాజ్యాంగము స్మరియించుచు
రాజ్యాంగ విరుద్ధముగా
మంత్రివర్గ  చర్చ లేక
నోటీసెటు లిత్తువయా?

అధికరణము మూడు ప్రకా
రమ్మె బిల్లు పంపినారు!
బిల్లును వ్యతిరేకించుట
రాజ్యాంగ విరుద్ధమయా!!

కేంద్రమ్మే పంపినట్టి
బిల్లులోన తప్పులెంచ
నీ బిల్లును నీవె తప్పు
పట్టుటకాదా యిప్పుడు?

రాజ్యాంగము పట్ల నీదు
చులకన భావమ్మిట్టుల
తేటతెల్లమాయయెనయ్య!
ముఖ్యమంత్రి వెట్లౌదువు?

నీ చేతలు, నీ మాటలు
రాజ్యాంగ విరుద్ధమయా!
ముఖ్యమంత్రి పీఠమునకు
అర్హుడవే కావయ్యా!!

కేంద్రము నిలబెట్టినట్టి
ముఖ్యమంత్రి వీవయ్యును
కేంద్రముకే వ్యతిరిక్తుడ
 వీవగుటయు సబబేనా?

తిరుపతిలో నీ తమ్ముని
కే ప్రత్యేకతలున్నవి?
ఏ రాజ్యాంగమ్మతనికి
ఆ ప్రత్యేకత నిచ్చెను??

చెట్టుపేరు చెప్పి కాయ
లమ్ముకొనుట యిది కాదా?
అధికారపు దుర్వినియో
గమ్ము చేయు టిదికాదా??

తెలంగాణమందు పుట్టి
పెరిగితి నే నంటూనే,
తల్లిపాలు తాగి, తల్లి
రొమ్ముగుద్దు చేతలేల?

"మాట మార్చునట్టివాడ
నేను కాను" అంటూనే,
పలుమారులు మాట మార్చు
నిన్నేమనవలయు నయ్య?

"బిల్లు త్రిప్పి పంపరాదు"
అని వైసీపీకి చెప్పి,
ఈ సమయమునందు నీవు
చేయునట్టి పనియేమిటి?

కోడలికిని బుద్ధిచెప్పి,
అత్త లేచిపోవు రీతి,
నీ చేతలు ఖండితములు!
నీ మాటలు ఖండితములు!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


సోమవారం, జనవరి 27, 2014

చివరి బంతి ట్రాజెడీ హైడ్రామా!

పగటి కలలు కనుచునున్న
ముఖ్యమంత్రి గారు!
తెలంగాణ నడ్డ నీవు
ఆపుమయ్య జోరు!!


కేంద్రమంత్రివైనకాక,
ఎంపివైన కాక,
పార్లమెంటు అవగాహన
సుంతయైన లేక,


కేంద్ర బిల్లు విషయంలో
మాట్లాడుట యేల?
అజ్ఞానివి నీవయ్యా,
మానుమయ్య గోల!


అసెంబ్లిలో, పార్లమెంట్లొ,
"ముసాయిదా బిల్లు"!
క్యాబినెట్టు ఆమోదము
పొంద, అగును "బిల్లు"!!


బిల్లుపైన తీర్మానము
చేయు హక్కు లేదు!
తప్పులున్నచో "తప్ప"ని
చెప్పుమయ్య ముందు!!


బిల్లు ఎంత అసమగ్రము
అయిన చర్చ చేసి,
చేయవలెను సమగ్రముగ
అభిప్రాయమిచ్చి!


అధికరణము మూడు నీవు
చదువుమయ్య ముందు!
రాజకీయ అజ్ఞానికి
అదే మంచి మందు!!


అధికరణము మూడు ప్రకా
రమ్ము చర్చె యుండు!
ఓటింగ్ జరిపెదమనియెడి
హక్కులేకయుండు!!


విషం కక్కి బిల్లు పంప
అగునయ్యా బలుపు!
ధర్మపక్షమున్న మాకు
అగునయ్యా గెలుపు!!


చర్చ జరుపు, జరుపకపో,
ఆగదయ్య బిల్లు!
గడువు సమీపించినచో
ఇక నూకలు చెల్లు!!


స్పీకరు, మంత్రియు, నీవును
ఆంధ్రవారె కారె?
తెలంగాణ నాప గోరు
వ్యతిరేకులు మీరె!!


బిల్లు త్రిప్పి పంపినచో
అభిప్రాయమే యగు!
బిల్లు తిరిగి రాకపోగ,
తెలగాణము వచ్చు!!


జై తెలంగాణ! జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, జనవరి 26, 2014

ఎక్కడైన, దొంగలు పడ్డంక ఆర్నెళ్లకు కుక్కలు మొరుగుతయా???

తెలంగాణ ప్రజలకు, బ్లాగు వీక్షకులకు, కవి పండితులకు
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

"బిల్లు తప్పుల తడక" యంచును
"త్రిప్పిపంపగ వలయు"నంచును
ముఖ్యమంత్రియె నడుము గట్టుట
ఎంత అజ్ఞానం?

బిల్లు వచ్చియు నేడు నల్వది
రెండు రోజులు గడచి పోయెను!
గడువు వారము పెంచ, బిల్లును
త్రిప్పిపంపుటయా?

బిల్లు సక్రమముగను లేనిచొ
నాడె త్రిప్పియు పంపగావలె!
ఇన్ని రోజుల పిదప ఇప్పుడు
త్రిప్పిపంపుటయా?

నాడు మీకును తెలివి లేదే?
గాడిదలనే కాసినారే?
సిగ్గులేకయు ఏ ముఖమ్ముతొ
త్రిప్పిపంపుదురో?

నాడు బీఏసిలో తీర్మా
నమ్ము చేసెడి వేళ తప్పులు
కానుపింపక దాగికొనియెనె?
కండ్లు పోయినవా??

ముద్దు కృష్ణమ తెలిపినప్పుడు
బుద్ధిలేదా వినగ మీకును?
ఇన్ని రోజుల పిదప ఇప్పుడు
త్రిప్పిపంపుదురా??

మొన్న "బిల్లు తిరస్కరించుట
సభాధ్యక్షునిగాన? వ్యక్తిగ
తమ్ముగానా?" అనియు నడుగగ
నోరుమెదిపితివా??

నాడు నోటిని మూసి, యిప్పుడు
నంగనాచి కబుర్లు చెప్పుట,
నిజముగా అవకాశవాదమె!
నోరుమూయుమయా!!

బిల్లు వెనుకకు త్రిప్పిపంపగ,
తెలంగాణుల నడిగినారా?
ఏకపక్షపు నిర్ణయమునే
చేయగానేలా??

దొంగదోచిన ఆరు నెలలకు
కుక్క మొరిగిన రీతి, మీరలు
ఇన్నిరోజుల పిమ్మటను బిల్
త్రిప్పిపంపుదురా?

అసెంబ్లీలో నుండి బిల్లును
రాష్ట్రపతికిని త్రిప్పిపంపగ,
అటే పోవును! తిరిగి వచ్చునె?
తెలుసుకొండయ్యా!!

బిల్లులోపల లేని అంశాల్
ఏవి ఎట్టుల ఉండవలెనో,
చర్చ సేసియు, తెలుపకుండా,
త్రిప్పిపంపుదురా?

బిల్ ప్రజాస్వామ్యపు విరుద్ధము
అయిన, దానిని త్రిప్పిపంపక,
గడువు పెంపును కోరి రెందుకు?
అజ్ఞులా మీరల్??

బిల్లు అయినను, డ్రాఫ్టు అయినను
తేడ ఏమిటి, చర్చ సేయగ?
ఏది అయినను విషయ మొకటే!
తెలుసుకొండయ్యా!!

బిల్లు వచ్చియు నేడు నల్వది
రెండు రోజులు గడచిపోయెను!
కోర్టునకు పోయినను మీరలు
గెలువలేరయ్యా!!

ఇన్ని రోజులు గడిపి, పిమ్మట,
అదియు తప్పని, ఇదియు తప్పని,
అదియు లేదని, ఇదియు లేదని
పలుకనేలయ్యా?

బిల్లు నిప్పుడు త్రిప్పిపంపుట
రాష్ట్రపతికిని, కేంద్రమునకును,
ధిక్కృతమ్మును తెలుపుటే యగు!
అవినయమె కాదా?

ఇంత కాలము ఆగి పిమ్మట
బిల్లునిట్టుల త్రిప్పిపంపుట,
తెలంగాణుల ఆశ ద్రుంచుటె!
దౌష్ట్యమేనయ్యా!!

అధిష్ఠానము ధిక్కరించుట,
రాష్ట్రపతిని తిరస్కరించుట,
ముఖ్యమంత్రిగ నీకు తగునే?
పదవి వీడుమయా!!

అసెంబ్లీలో నేటి వరకును
చర్చ చేసిన యవియె చాలును!
బిల్లు పంపిన, అటే పోవును!
వచ్చు దెలగాణా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

జై హింద్!

శనివారం, జనవరి 25, 2014

కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ!


మొన్న జరిగినట్టి సభను
లగడపాటి చేసినట్టి
ఉపన్యాస ఫలితమ్మే
తెలంగాణ సన్మానము!!

రెచ్చగొట్టు మాటలాడి,
అహంకారమును జూపియు,
నా సత్తా చూపుదునన,
తెలంగాణ ఊర్కొనునా?

కేంద్రమునకు వ్యతిరేకపు,
తెలంగాణ వ్యతిరేకపు,
దుమారమ్ము రేపునట్టి
ప్రసంగాలు చేయదగునె?

తెలంగాణ కన్యాయము
చేసి ధనము నార్జించియు
ధనగర్వముతోడ తిట్ట
తెలంగాణ ఊర్కొనునా?

అధర్మాన్ని పోషించుచు,
ధర్మమ్మును నిందించిన,
"కుక్కకాటు చెప్పుదెబ్బ"
వలె జరుగును తగినశాస్తి!!

తన నైజమె తనకిప్పుడు
పరమ శత్రువయ్యెనయ్య!
స్వభావమ్ము మారకున్న
తలవంపులు అగుట నిజము!!

తెలంగాణ వ్యతిరేకత
మార్చుకొనియు సుముఖుడయ్యి
మెలగినచో మెచ్చుకొండ్రు
తెలంగాణ ప్రజలు తనను!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శుక్రవారం, జనవరి 24, 2014

ఉడుత పరుగు ఎందాక?


ఓ ముఖ్యమంత్రి! నీ వెందాక ఉరికినా
చెట్టువరకే నీవు పరుగెత్తగలవయ్య!
ఓ ముఖ్యమంత్రి! నీ కల్లమాటల జోరు
మా తెలంగాణమ్ము వచ్చువరకేనయ్య!!

నోరు తెరచియు నిజము చెప్పలేదెన్నడును
మనసు నిండా విషమె దాచుకొని ఉన్నావు!
కాలసర్పము లాగ కాటువేసియు మమ్ము
కబళింప జూచుచును ఉన్నాడవోయయ్య!

మా తెలంగాణమును శనిలాగ పట్టితిరి!
మాయమాటలతోడ వంచించుచును ఉండ్రి!
నాడు నమ్మియు మేము మోసపోయితిమయ్య!
ఇంక మిమ్ముల నమ్మి మోసాన పడలేము!!

అన్యాయమును జూచి మేమేమి అనబోము!
అన్నియును దేవుడే చూచుచును ఉన్నాడు!
మీ అధర్మమ్ములిక త్వరలోనె ఓడునయ!
మా ధర్మమే గెలిచి మాకు సంతసమిడును!!

అరువదేండ్లుగ నిరీక్షించుచున్నట్టి మా
తెలగాణ రాష్ట్రమ్ము నవ్య కాంతులు పులిమి
అతిశీఘ్రగతితోడ వస్తున్నదోయయ్య!
వెతలు బాపియు ప్రజకు సుఖములందించునయ!!

జై తెలంగాణ!     జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, జనవరి 23, 2014

అన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు!


మాట యిచ్చి తప్పినట్టి
ముఖ్యమంత్రివయ్య నీవు!
గత చరితను వక్రపఱచి
చెప్పినట్టి వక్తవీవు!!

ఒకరిద్దరు విశాలాంధ్ర
కోర, అంత కోరినట్ట?
జగ్గ రెడ్డి వంటి వారు,
వారలు కావచ్చుగదా!

కోటిమందిలో ముగ్గురు
కోరగానె సరియౌనా?
కోటిమంది వద్దనగా
మీరలెట్లు కలుపుదురయ?

ఇందిరమ్మ పలుకులన్ని
సీమాంధ్రకె వర్తించును!
వంకర మాటలు చెప్పియు
తెలంగాణకతికించకు!!

సీమాంధ్రా పక్షపాతి
వయ్యు, తెలంగాణమునకు
నష్టము కలిగించు మాట
లాడి మమ్ము వంచించకు!

సీమాంధ్రులు తెలంగాణ
నేమి చేసి రన్న దంత
కేంద్రమునకు తెలియునయ్య!
నీవు బొంక, నిజమగునే?

ముఖ్యమంత్రి సీమాంధ్రకె,
తెలంగాణ కీవు కావు!
పక్షపాతమున్నయట్టి
నీవా మా ముఖ్యమంత్రి?

తెలగాణకు వ్యతిరిక్తుడ
నేను కాను అంటూనే,
బిల్లుకు వ్యతిరేకిననుట
పొసగునట్టి మాటయా?

నీవు చొక్కమైన, మేము
ఊరక నిందించితిమా?
నోరు తెరువ నబద్ధాలె,
నిన్ను మేము నమ్మెదమా?

తెలగాణను మభ్యపెట్టు
మాటలు చాలించుమయా!
మాటను నిలబెట్టుకొనగ
బిల్ ఆమోదించుమయా!!

నేటి సభను నీ మాటలె
ఆఖరు బంతియె ఔనా?
పరుగులేవి పొందకయే
ఔటగుటయె నిజము కదా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, జనవరి 22, 2014

కలవటానికి అవసరంలేనిది, వీడటానికి కావాలా?


ఏకాభిప్రాయ మనెడు
మాట నేడు చెప్పగాను
నాడు మీరు ఏకాభి
ప్రాయంతో విడిపోతిరె?

విడిపోవుటకై మద్రాస్
ఏకాభిప్రాయమ్ముకు
వచ్చినదా చెప్పుమయ్య!
అసత్యాలు పలుకుటేల?

ఏకాభిప్రాయ మడుగ,
నాడు మీరు మద్రాసును
వీడి వచ్చువారేనా?
నేడు మీరు కోరుటేల?

మద్రాసును వీడునపుడు
ప్రజ అనుమతి పొందితిరే?
తెలంగాణ నాంధ్ర గలుప
మా అనుమతి పొందితిరే?

ఏకాభిప్రాయ రహిత
దౌర్జన్యం దౌష్ట్యంతో
ప్రజల నోరు నొక్కి మీరు
మాతోడను కలువలేదె?

మా నోళ్ళను నొక్కి నాటి
నుండి సకల సంపదలను
కొల్లగొట్టగాను మీకు
హక్కు మేము ఇచ్చితిమా?

విడిపోవుట కేకాభి
ప్రాయమవసరము ఉన్నచొ,
మీతో మేం కలిసుంటకు
ఏకాభిప్రాయమొద్దె?

ప్రజల నోళ్ళు నొక్కినట్టి
మీకు అడుగ అర్హతేది?
మీ ప్రజలే ప్రజలైనచొ,
మా ప్రజలిక ప్రజలుకారె?

దౌర్జన్యం మీ ప్రకృతియె!
దౌష్ట్యమ్ములు మీ కృతములు!
అసత్యాలు మీ వాక్కులు!
నమ్మకద్రోహులె మీరలు!!

ఇట్టి మీతొ కలిసి యుంట
ఇకపై మరి చెల్లదయ్య!
తెలంగాణ ఏర్పడునయ!
మా బాధలు తొలగునయ్య!!

జై తెలంగాణ!     జై జై తెలంగాణ!


మంగళవారం, జనవరి 21, 2014

మీ అభివృద్ధిని, హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అననేల?


అన్ని రకముల యభివృద్ధి నందినట్టి
హైదరాబాదులో మీర లడుగుపెట్టి
వృద్ధి చేసితిమనఁగఁ జెవినిఁక పూలు
పెట్టుకొన్నట్టి వారలు వేరె కలరె?

హైద్రబాదును మీరు చేయంగ వృద్ధి,
కోస్త సీమల వృద్ధినిఁ గోరలేదె?
ఏల యభివృద్ధి కాలేదు? హెచ్చులకును
మీరు పోనేల? దోపిడీదారు లీరె!

భూములను దోచి, దందాలు పొసఁగఁ జేసి,
మీరె ధనవంతులైతిరి! మీర లెట్టి
వృద్ధిఁ జేసితి రోయయ్య? యిచట మీర
లన్ని ప్రైవేటు సంస్థల నమరఁ జేసి,
లాభమార్జించి యెదిగితిరనుట నిజము!

వైద్యశాలలు, కాలేజ్‍లు, పాఠశాల
లెన్నొ నిర్మించి, విద్యుత్తు నిడె నిజాము!
మీరు ప్రైవేటు సంస్థలఁ గోరి పెట్టి
నారు సర్కారు సంస్థల తీరు మార్చి!!

వృద్ధి, యభివృద్ధి యనుచును విఱ్ఱవీఁగి,
వదరఁగా నేల? మీరలే బాగు పడియు,
హైద్రబాదును పెంచితి మనఁగ నేల?
మాయకులు గారె? మీరలే  మాయగాండ్రు!

మా తెలంగాణమును ముంచి, నీతి వాక్య
ములను బలుకంగఁ బూనితి రిలను మీరు!
చాలు చాలు నసత్యాలు చాలునయ్య!
కూఁత లాపియు రాష్ట్రమ్ముఁ గోరుకొనుఁడు!

దయ్యములవలె పట్టితి రయ్య మీరు
మా తెలంగాణమునకును! మమ్ము వీడి
తొలఁగి పోయిన మాకునుం గలుగు వృద్ధి!
మా తెలంగాణ మాకగు మానితముగ!!

జై తెలంగాణ!      జై జై తెలంగాణ!

సోమవారం, జనవరి 20, 2014

లోగుట్టు పెరుమాండ్ల కెఱుక!


బిల్లుపైఁ జర్చ సేయంగ వీలు పడని
యల్ప సమయమ్ముఁ బెంచంగ నాశతోడ
గడువుఁ బొడిగింపుఁడని కోరె కార్యదర్శి
రాష్ట్రపతి మ్రోల లేఖను వ్రాసిపంపి!

అదియుఁ గేంద్రమ్మునకుఁ జేరినట్లుగాను
వార్త వేగమే బయటికి వచ్చెనయ్య!
కార్యదర్శిని యడుగఁగాఁ గల్ల యనుచుఁ
బ్రకటనముఁ జేసె వెంటనే వార్తఁ ద్రుంచి!

ఇందులో గుట్టు పెరుమాండ్ల కెఱుక యయ్య!
ఏ దసత్యమో నిజమున కేది సత్య
మో తెలియదయ్య! తెలగాణ నేతలంత
యప్రమత్తమ్ముగానుండ అదనిదయ్య!!

జై తెలంగాణ!     జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, జనవరి 19, 2014

ఓటింగ్ పెట్టినా చెల్లదు!


విభజనముకై బిల్లు పంపియు
"ఏ యభిప్రాయమ్ము"లను తెలు
పుడని కోరెనొ, "ఆ యభిప్రా
యములు" తెల్పితిరా?

మీ యభిప్రాయములు కావయ,
బిల్లు అంశము పైన మీ అభి
ప్రాయములు తెలుపంగ వలయును!
ఇంతియేనయ్యా!

విభజనమునకు సానుకూల్యత
ప్రాతికూల్యత కోరలేదయ!
బిల్లుపైననె చర్చ చేయగ
వలయునోయయ్యా!

అభిప్రాయాల్ తెలుపువరకే
స్వేచ్ఛయున్నది! కాని, ఓటింగ్
జరుపుటకు మాత్రమ్ము మీ కిట
హక్కు లేదయ్యా!!

ఈ అసెంబ్లీలోన విభజన
కొరకు తీర్మానమ్ము కుదురదు!
మీర లెక్కువ! వారు తక్కువ!!
కాన కుదురదయా!!

అందుకై ఆర్టికలు మూడును
ఆశ్రయించెను కేంద్ర మిప్పుడు!
కాన, ఓటింగ్ జరుపుటకు మీ
కర్హతుండదయా!

బిల్లుపై సవరణలు తొమ్మిది
వేల ఇరువది నాల్గు వచ్చిన,
సవరణలపై చర్చ కోరుట
కుట్రయేనయ్యా!

అసెంబ్లీకిని సవరణమ్ములు
చేయు అధికారమ్ము లేదయ!
సభ్యులిత్తురు అభిప్రాయమె!
అవియె పంపుడయా!!

పార్లమెంట్ నిర్ణయమె అంతిమ
మయ్య! ఇక్కడ సవరణలపై
ఎవరి ఓటింగ్ ఉండరాదయ!
తెలుసుకోవయ్యా!!

పరుల దూషణములతొ కాలము
పుచ్చకుండా చర్చ జరుపుడు!
ఇంతకాలము వృథా సేసిన,
గడువు పెంచెదరా?

బిల్లు రాగనె ఇతర చర్చలు
ప్రక్కనుంచియు బిల్లు పైననె
చర్చ జరిపిన యుక్త మయ్యెడి
దట్లు చేసితిరా?

"మల్లు" చర్చను మొదలు పెట్టగ,
అట్లు కాదని, సాగదీసియు,
సెలవులంటిరి, ప్రక్క బెడితిరి!
కాలమేగెనుగా!!

మనస్ఫూర్తిగ వృథాపరచియు,
గడువు పెంచు మనంచు కోరుట,
మంచికిదియే కాదు కాదయ!
దుష్ట యోచనయే!!

గడువు నలువది రోజు లిచ్చిన,
సక్రమముగా వాడుకొనకయె,
కాలయాపన చేసి, గడువును
కోర, పెంచెదరా?

గడువు పెంచరు! బిల్లు పోవును!
పార్లమెంటున చర్చ జరుగును!!
తెలంగాణము రాష్ట్రమగునయ!
జై తెలంగాణా!!

జై తెలంగాణ!     జై జై తెలంగాణ!

శనివారం, జనవరి 18, 2014

ఇంకా ఆ పాటే పాడుతారా?


చర్చలు జరుపుమటంచును పిల్వగ,
పాడిన పాటే పాడుట యేలా?
కేంద్రమునకు వినిపించిన పిదపయె,
తెలగాణా బిల్ వచ్చెనుగా!

అన్ని పార్టీల పిలిచి గతములో
పార్టీ అభిమతములు కోరిరిగా!
అభిప్రాయములనందరు తెలుపగ,
తెలగాణా బిల్ వచ్చెనుగా!

బిల్లు రాజ్యాంగ విరుద్ధమంచును
అసత్యాలు పలుకంగనేలయా?
బిల్లుపైన అభ్యంతరమున్నచొ,
అంశమువారిగ చెప్పితివా?

బిల్లుపైన చర్చలను జేయకయె,
ఊకను దంచిన బియ్యము వచ్చునె?
వారల వీరల పైనను  నిందా
రోపణ చేయుట సబబేనా?

కేంద్రమునపహాస్యమ్ము చేయుచును,
అసత్యాలతో కాలము గడిపియు,
కాలము సరిపోదంచును పలుకుచు,
గడువు పెంచుమన, పెంచెదరా?

పనికిని వచ్చెడి చర్చ సేయుచో
గడువును తప్పక పెంచెదరయ్యా!
నవ రాష్ట్రమ్మున త్వరిత వృద్ధి గొను
చర్చల నిప్పుడు జరుపుమయా!!

చిత్తశుద్ధితో చర్చల జరుపక,
బొంకుల మాటలు పలుకుట యేలా?
ఒక్క మాటైన సీమాంధ్రకు మును
ముందు వృద్ధినిడు మాటుందా?

"మా తాతలు నేతులు తాగిరి మా
మూతులు వాసన చూడం"డనుచును,
నీతి శాస్త్రములు వల్లించంగను,
దొంగయె దొరగా మారేనా?

తెలంగాణమును దోచిన వారలె
"ప్రోచితి"మనగను నమ్మెదమే?
అరువదేండ్ల మా బానిసత్వమే
మీ దోపిడీకి సాక్ష్యమయా!

"మానితి మాంసాహార"మని పలుకు
పిల్లిని, ఎలుకలు సమీపించునే?
మేక వన్నె పులి పోలిక మోసపు
మాటలు చెప్పిన, నమ్మెదమే?

తెలంగాణమును మోసగించియును,
"వృద్ధి చేసితిమి" అనగా తగునే?
మాయలు చేసి, "అమాయకుల"మ్మన
గుడ్డిగా మిమ్ము నమ్మెదమే?

చాలును నటనలు! చాలునసత్యాల్!
మోసాల్ చాలును! వేసాల్ చాలును!
సీమాంధ్రకు వలసినది కోరుడయ!
తెలంగాణమే వచ్చునుగా?

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శుక్రవారం, జనవరి 17, 2014

చర్చకు ముచ్చటగా మూడు విడతలే...అంతే!


ఇటకు బిల్లెపు డొచ్చె?
సభను చర్చలు రచ్చె!
గడువు ఊరక పుచ్చె!
చర్చయేదయ్యా?

ఇటకు రాగనె బిల్లు
చర్చ చేసిరి నిల్లు!
కాలమేగిన చెల్లు!!
చర్చయేదయ్యా?

మొదటి విడతను జార్చి,
విడత రెంటకు జేర్చి,
రెండు పార్టీల్ కూర్చ
చర్చయేదయ్యా?

"సమైక్యాంధ్ర"ని ఒకడు!
"సమన్యాయ" మొక్కండు!
ఓటింగు నొక్కండు!!
చర్చయేదయ్యా?

ఒక పార్టి గడువనును!
ఇంకొకటి వద్దనును!
ఒకటి సస్పెండగును!!
చర్చయేదయ్యా?

రాష్ట్రపతియును బంప!
చేరి ముంచిరి కొంప!
సభకు పట్టెను రొంప!!
చర్చయేదయ్యా?

చేసి ఆలస్య మిల
గడువు కోరగ నేల?
విడత మూడున వ్రాల
చర్చముగియునయా!

సభను నడిపిన దెపుడు?
చర్చ చేసిన దెపుడు?
గడువు అడుగున దెపుడు?
చర్చముగిసెనయా!

పార్టి కొక్కరు చాలు!
కొట్టకండయ డోలు!
చర్చ చేసిన మేలు!
గడువీయరయ్యా!!

మా తెలంగాణమ్ము
మాకేర్పడును సుమ్ము!
మీకు వలసిన సొమ్ము
అడిగికొనుడయ్యా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, జనవరి 16, 2014

విగ్రహాలు కూల్చడం తప్పా?


"టాంకు బండు పైన మీరు
గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ విగ్ర
హాలు కూల్చుటయె ఒప్పు,
బిల్లు కాల్చుటయె తప్పా?"

అని మీరలు పలుకుచున్న
మాటలలో అహంకార
మున్నదయా, గుర్తింపుడు!
తప్పంతా మీదయ్యా!!

తెలంగాణ అస్తిత్వము
నకు చోటివ్వని విగ్రహ
ములు నెలకొల్పుట మీరల
ఆధిపత్య చిహ్నమయా!

వేయి మంది అమర వీర
బలిదానమ్ములు వలదా?
ప్రాణం లేనట్టి విగ్ర
హాలు మీకు కావాలా?

దౌర్జన్యం మాది కాదు!
ఆవేదన ప్రకటనమ్మె!!
మాకు లేని ప్రాధాన్యం
మీకెందుకు ఉండవలెను?

విగ్రహాలు కట్టవచ్చు,
ప్రాణాల్ తెచ్చివ్వగలరె?
విగ్రహాలకున్న విలువ
ప్రాణాలకు లేదా ఏం?

చిన్నచూపు మమ్ము జూచి,
ఆధిక్యం ప్రదర్శించి,
మమ్ము తప్పనుటను మాని,
ఔన్నత్యం చూపుడయా!

లోకానికి తప్పు, ఒప్పు
లెవరెవరివొ తెలుసయ్యా!
రాష్ట్రపతియె పంపించిన
బిల్లు కాల్ప తప్పు కాదె?

తెలంగాణ ఆకాంక్షల
నిలబెట్టెడి బిల్లు మీరు
అహంకృతిని ప్రదర్శించి
కాల్చివేయ తప్పు కాదె?

తెలంగాణ రాష్ట్రమ్మే
శీఘ్రగతిన రానుండగ,
ప్రశ్నించుట మీకెందుకు?
మెప్పించుట మాకెందుకు?

మీకు గొప్పవాళ్ళు ఉన్న,
మాకు గొప్పవాళ్ళు లేరె?
మీ గొప్పను చాటుకొనియు,
మా గొప్పను అణచెదరా?

జై తెలంగాణ!     జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, జనవరి 15, 2014

"బిల్లు ప్రతులు కాల్చడం తప్పా?" అనడం కూడా తప్పే!


మా తెలంగాణమ్ము కొరకై
అరువదేడుల నుండి జరిగెడి
ఉద్యమము నపహాస్యముకు గురి
చేయుటిది కాదా?

మా తెలంగాణమ్ము కొరకై
ఆత్మబలిదానమ్ము చేసిన
అమరులను అపహాస్యముకు గురి
చేయుటిది కాదా?

మా తెలంగాణమ్ము కొరకై
పరితపించెడి సకల జనముల
ఆశలను అపహాస్యముకు గురి
చేయుటిది కాదా?

మా తెలంగాణమ్ముకొరకై
పదవులను సైతమ్ము విడచిన
నేతలను అపహాస్యముకు గురి
చేయుటిది కాదా?

తెలంగాణా బిల్లు వచ్చుట
అరువదేడుల త్యాగఫలమే!
కలలు సాకారమ్ములౌటకు
వరము ఇది కాదా?

బిల్లు ప్రతులను కాల్చినప్పుడు
మీరు పైశాచికానందము
పొందగోరుట తప్పుకాదా?
ఇదొక సంతసమా?

తెలంగాణపు ఆశయమ్ముల,
ఆత్మఘోషల, ఉద్యమమ్ముల
బిల్లు కాల్చుట ద్వార పొందిన
దిదొక సంతసమా?

"తెలంగాణా కాంక్ష బిల్లు"ను
కాల్చుటకు మీ కిప్పు డెవ్వరు
ఎట్టి అధికారమ్ము నిడిరయ?
దౌష్ట్యమిదికాదా?

తెలంగాణపు ఆశ కూల్చుట,
తెలంగాణపు బిల్లు కాల్చుట.
ద్వేష పూరిత దౌష్ట్య చర్యయె!
విషము కక్కుటయే!!

బిల్లు కాల్చిన, రాష్ట్రమాగునె?
మనసు విరిచిన, రాష్ట్రమాగునె?
ఎన్ని చేసిన తెలంగాణము
ఆగబోదోయీ!

జై తెలంగాణ!      జై జై తెలంగాణ!