గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, డిసెంబర్ 21, 2013

అల్పత్వం వీడండి!


ప్రజాస్వామ్య దేశంలో సీ.యం.
మాటలు నిరంకుశము కావా?
బీహారుత్తరప్రదేశు మధ్య
ప్రదేశు బిల్లులు వేరుకదా!

ఈ మూడు రాష్ట్రము లసెంబ్లీల్లో
తీర్మానమ్ముల కేంద్రముకున్
పంపుట మెజార్టి యుండుట వల్లే
సాధ్యమైనది వారలకున్!

తెలంగాణ సభ్యుల మెజారిటీ
తక్కువ యుండిన తీర్మాన
మ్మెట్టుల వీలగునయ్యా యిప్పుడు?
సాధ్యము కాదయ తీర్మానం!

మైనారిటీల కీయగ న్యాయము
నార్టికలు మూడు తీర్చునయా!
లేనిచొ సీమాంధ్రులె తెలగాణకు
నిరంకుశ ప్రభువులె కారా?

బిల్లిట వచ్చియు నారు రోజులయె,
సీ.యం. వచ్చిరె అసెంబ్లికిన్?
వచ్చుటతోడనె మెలికలు పెట్టుట
కుట్రలో భాగ మిది కాదా?

బీయెస్యేలో తీర్మానించిన
రీతినె చర్చలు చేపట్టన్
ఉపసభాపతియె ఆరంభింపగ
ప్రతిపక్షమె పెడచెవిబెట్టెన్!

దీనికి రికార్డులుండగ సీ.యం.
చర్చ మొదలు కాలేదనుటల్,
గొర్రెకు కార్జము లేదనుటేగా!
న్యాయమా? ఇదియు సబబేనా?

ప్రజలంటే సీమాంధ్రులె కానీ
తెలగాణులు ప్రజలేకారా?
ఆధిపత్య దర్పముతో వారల
బానిసలుగ జూచుట తగునా?

ముఖ్యమంత్రిగారూ!

అసత్యాలు దౌర్జన్యాల్ వీడియు
వాస్తవమ్ములను కనవయ్యా!
ఆంధ్రప్రదేశ ముఖ్యమంత్రివయ!
ఒక సీమాంధ్రకె కావయ్యా!

ఇక ఆలస్యము చేయక వెంటనె
బిల్లుపై చర్చ చేపట్టు!
భేదమే లేని ముఖ్యమంత్రిగా
గొప్పతనమ్మును చూపెట్టు!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి