గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

సోమవారం, నవంబర్ 25, 2013

సకల దుర్మార్గ పూరిత చరితులు!(1)
రాహుకేతులు క్షణములే గ్రహణమంద;
నైదు పుష్కరాల్ సీమాంధ్రు లధివసించి,
మా తెలంగాణ తేజమ్ము మఱుగున నిడి,
తామె యెదిగిరి మము దోచి, దర్పితులయి!

(2)
పాండవులుఁ గోర నైదూళ్ళు, ఖండితముగ
నీయనని సుయోధనుఁడు మన్నింపకుండె!
"నొక్క పైసైన నీయను నిక్కముగ" న
టంచుఁ గిరణుండు వల్లించె నాగ్రహించి!

(3)
నూఱు తప్పుల శిశుపాలు నొప్పి, పిదప,
సంహరించిన కృష్ణుని చరిత ఘనము!
లెక్క లేనన్ని తప్పులు మిక్కిలిగను
మించ, సీమాంధ్రుల నిట సహించినట్టి
మా తెలంగాణు లెంతయో మంచివారు!

(4)
ఏకచక్రపురజను లనేకులఁ దిని,
బాధలిడె బకాసురుఁ డట వనమునందు!
మా తెలంగాణమందు సీమాంధ్రు లెన్నొ
భూజలోద్యోగనిధులనుఁ, బూరి మేయు
తరి, భుజించిరి నవ బకాసురులు నయ్యు!

(5)
"చచ్చెనయ్య, యశ్వత్థామ చచ్చె"నంచు
ధర్మరాజు బొంకెను నాఁడు ధర్మపరుఁడు!
"భద్రగిరి మునగాలలు పలు విధముల
మావె"యంచు సీమాంధ్రులు మఱి యబద్ధ
మాడి రిట నీటికై యధర్మపరు లయ్యు!

(6)
బాలు నభిమన్యుఁ గాపాడు పాండవులను
సైంధవుం డడ్డె నాఁడు దుస్సాహసమున!
నేఁడు సీమాంధ్రు లడ్డిరి నీచ కృతుల,
మా తెలంగాణ మిడఁ గేంద్ర మాస్థఁ జేయు
సకల కార్యమ్ములను దుష్టచరితు లయ్యు!

(7)
భారతేతిహాసమ్మున వంచకులగు
నిట్టి సీమాంధ్రు లున్నచో నట్టి జయముఁ
బాండవులు పొందఁ గందురే? దుండగులగు
నిత్య దుష్కర్మఠులు వారు, నీచజనులు!

(8)
మా తెలంగాణ, "శని" వోలె, మత్సరమున,
రాష్ట్ర మేర్పడకుండఁగా భ్రమలతోడ
నడ్డుచుండిరి స్వార్థ కృత్యముల నేఁడు
సకల దుర్మార్గ పూరిత చరితు లయ్యు!


(ఇది Suneel Rajavaram, Calgary, Canada గారి వచనకవితకు పద్యరూపము)
["కట్టా-మీఠా" బ్లాగు సౌజన్యంతో కృతజ్ఞతా పూర్వక స్వీకరణం]

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి