గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

మంగళవారం, నవంబర్ 26, 2013

ఓ తెలంగాణ నాయకా, యొప్పుకొనకు!"హైదరాబాదు యూటీగ నైదు వత్స
రములు చేయ నొప్పినచో, బిరాన మేము
నొప్పుకొందుము తెలగాణ, నిప్పు డొసఁగు
కేంద్ర కృతముల వేగ మంగీకరించి!"

యనెడు సీమాంధ్ర నాయక ఘనుల మాట
నమ్ముచోఁ దెలగాణమ్ము నమ్ముకొండ్రు!
సందు దొఱకుచో నంతియే చాలు! వారు
పూర్తిగా నాక్రమించియుఁ బొమ్మనెదరు
మన తెలంగాణ వారినే! కనుక వినుఁడు!
వారి కేయవకాశమ్ము కోరి యిడిన,
నదియె యమపాశముగ మన కగును సుమ్ము!

భద్రగిరి మునగాలలున్ హైద్రబాదు
తోడఁ గూడిన తెలగాణె నీడ మనకు!
కాక, యెట్టి యాంక్షలనైనఁ గట్టి నట్టి
రాష్ట్ర మిచ్చిన నొప్పము! రాజకీయ
స్వప్రయోజనములు మీరు ప్రక్కనుంచి,
యఱువ దేఁడుల యాకాంక్ష నందఁ గోరి,
నడుము గట్టుఁడు తెలగాణ నాయకు లిట!

ఒడలు మఱచియు, సీమాంధ్ర నొడఁబఱుపఁగ,
నాంక్షలే చిన్న వంచును నమ్మకుఁ డయ!
యమృతమును ద్రాగి, విషమును నందఱకును
బంచి, మోసగింతురు వారు! వలదు, వారి
నమ్మి మోసపోవల దీనిజమ్ము నమ్ము!

కేంద్రమే సమకట్టెను క్షిప్ర మిడఁగ
మన తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము! మనదె జయము!
అఱువ దేఁడుల స్వప్నమ్ము లాకృతిఁ గొని,
యెదుట నిల్చెడు సమయాన, నెటుల నాంధ్ర
నాయకుల మాట విందురు? నమ్మఁ, జెడుదు
మోయి తెలగాణ నాయకా! మోసపోకు!

అఱువ దేఁడుల క్రిందట నాంధ్ర వాండ్ర
నమ్మి మోసపోయిన తెలంగాణ, మఱల
కల్లబొల్లి మాటల నమ్మి, కష్టములను
దెచ్చుకో వలెనే? వల దిట్టి యాంధ్ర
వారితోఁ బొత్తు వలదయ్య! వలదు వలదు!

మన తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము మన దెసకును
నడచి వచ్చుచున్నది, కేంద్ర మిడఁగ నేఁడు!
స్వాగతింపుఁడు తెలగాణ పాట పాడి,
కేలు మోడ్చియు, జై కొట్టి, క్షిప్రముగను!
కాని, మోసపోకుఁడు దోసకారి మాట
నమ్మి! కూల్చి సీమాంధ్ర పన్నాగములను,
వెలిఁగిపొండు తెలగాణ ప్రేమ లంది!

జై తెలంగాణ! జై జై తెలంగాణ!


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి