గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, మే 03, 2015

ఇప్పుడుకూడా ఏపీ ఉద్యోగులను తెలంగాణకే కేటాయిస్తారా???

TNGOleaders

ఏపీ రాష్ట్రముకు చెందు
ఉద్యోగుల తెలగాణకు
కేటాయించగ వలదయ!
వారలు ఆ రాష్ట్రముకే!!

అరువది సంవత్సరముల
ఉద్యోగపు దోపిడీయె
తెలంగాణ రాష్ట్రముకై
మము పురికొల్పినదయ్యా!

రాష్ట్రము వచ్చిన తదుపరి
ఇంకా వారలు ఎందుకు?
మా రాష్ట్రము మా వారలు!
అన్యాయము సరిచేయుడు!!

డీవోటీపీ ఇచ్చిన
మార్గదర్శకములన్నీ
విభజన కమిటీ ఉల్లం
ఘించినదయ్యా చూడుడు!!

కమలనాథనుని కమిటీ
వాటిని సవరించవలెను!
తెలంగాణ ఉద్యోగాల్
తెలగాణకె దక్కవలెను!!

ఏ శాఖలొ ఏ విధముగ
అన్యాయము జరిగినదో
దయతోడుత మీరలిపుడు
తప్పక పరిశీలింపుడు!
న్యాయమ్మును జరిపింపుడు!!

తెలంగాణలో పుట్టిన
తెలగాణులనే కేటా
యింపవలెను గద! స్థానిక
నిబంధనల మంటగలిపి
ఆంధ్రవారి కెటులిత్తురు?

తెలగాణకు జరుగునట్టి,
తెలగాణకు జరిగినట్టి
అన్యాయమ్ముల కేంద్రము
తప్పక సరిచేయవలెను!

తెలగాణలొ పనిచేయగ
ఇష్టపడెడి ఆంధ్రవారు
తెలంగాణ స్థానికులా?
దయతో పరిశీలింపుడు!

గతంలోని అన్యాయాల్
సరిచేయగవలెను గాని,
క్లిష్టతరము చేసి మాకు
అన్యాయము చేయదగునె?

తెలగాణుల కుద్వేగాల్
కలిగించగ వలదయ్యా!
శాంతితోడ జీవించే
బాటనిపుడు చూపుడయా!!



జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి